Moravskoslezský
krajský svaz házené

Sponser Food

Kalendář

<prosinec 2019>
poútstčtsone
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
10.11.2016 otevřeno: 620 x

POZOR! Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypsalo dotační programy pro rok 2017

Věnujte, prosím, těmto informacím zvýšenou pozornost! MŠMT vypsalo investiční i neinvestiční dotační programy pro příští kalendářní rok. Došlo k výraznému navýšení prostředků, které jsou pro tyto programy určeny a kluby mohou dosáhnout na vyšší finanční dotace pro svou činnost. Tyto prostředky nebude často možné nahradit z jiných zdrojů. Proto apelujeme na všechny kluby, aby si jejich zástupci důkladně prostudovali následující podklady a v maximální míře využili možnosti žádat o tuto finanční podporu.

___________________________________________________________________________

INFORMACE K INVESTIČNÍM A NEINVESTIČNÍM DOTACÍM MŠMT NA 2017

INVESTICE

Oproti loňskému roku nedochází k zásadním změnám.

Vyhlášení programu najdete na adrese zde 

Samotnou žádost pak na adrese zde

Z uvedené částky, která je alokovaná na tento investiční program, je zřejmé, že opět nastane velký převis žádostí nad možnostmi programu, přesto se domníváme, že bychom se měli pokoušet prosadit se i v těchto oblastech podpory.

Z uveřejněných podmínek připomínáme nutnou finanční spoluúčast podle investičního záměru akce, u nových staveb se jedná o 40% hodnoty projektu, u rekonstrukcí a pořízení strojních investic (sportovní vybavení s pořizovací kusovou hodnotou nad 40.000,- Kč) se jedná o spoluúčast ve výši 20%. Nezapomeňte, že případný příspěvek ze státního rozpočtu je bez DPH, proto ve svých finančních rozvahách počítejte kromě nutné spoluúčasti také s částkou, která bude odpovídat zákonné výši DPH.

Při podávání žádosti nepodceňujte popis a zdůvodnění, proč žádáte o získání podpory ze státního rozpočtu. MŠMT ve snaze najít co nejobjektivnější měřítko při hodnocení začalo již v letošním roce bodově ohodnocovat došlé záležitosti. Jak je zdůrazněno v metodickém pokynu, investiční dotace nebude poskytnuta na objekty, které mají charakter komerčního využívání, jako např. hotely, restaurace. Taktéž vylepšení zázemí pro diváky nelze uplatnit v rámci tohoto programu. V těchto případech doporučují se obrátit je na orgány místní samosprávy. U žádostí na SZNR bylo v minulosti obvyklé žádat o prostředky na pořízení přepravních prostředků k tréninkům, zápasům. Byť není v metodickém pokynu tento segment jasně vyloučen, v letošním roce nebylo podobným žádostem vyhověno.

Současné kapacity nám neumožňují vám fyzicky pomoci s vyplněním žádostí, Vaše dotazy se pokusíme promptně zodpovědět na emailové adrese dotace@chf.cz 

Případně se můžete obrátit na okresní pracoviště České unie sportu, kde je také poskytováno odborné poradenství – zde najdete kontakt na jednotlivé krajské pracoviště.


NEINVESTICE – programy IV a VIII

Dne 31. 10. 2016 vyhlásilo MŠMT na svých webových stránkách Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky na období 2017-2019 - viz zde.

Jedná se o Programy I – X, tedy stejné členění jako v loňském roce. Žádosti se vyplňují elektronicky prostřednictvím nového elektronického systému IS-SPORT na adrese http://is-sport.msmt.cz – povinnost pro všechny neinvestiční programy, tedy nově i pro Program VIII. Přesný postup pro registraci v systému i samotné podání žádosti přikládáme v příloze, jedná se o materiál MŠMT. Při registraci je nutné vložit i povinné přílohy – viz úvodní slovo na webových stránkách MŠMT či ve vyhlášení na str. 37.

Zde upozorňujeme na povinnost přiložit řádně schválenou výroční zprávu za předcházející rok i aktuální stanovy – registrační název žadatele musí být totožný s názvem uvedeným ve stanovách – ŽADATELEM MŮŽE BÝT POUZE SPOLEK, KTERÝ MÁ NÁLEŽITOU PRÁVNÍ FORMU – tedy je zapsán ve spolkovém rejstříku jako zapsaný či pobočný spolek. Žádost organizace, která nesplní podmínku právní formy, bude z dotačního procesu vyřazena.

Termín pro podávání žádostí je nejpozději do 30. listopadu 2016, v listinné podobě musí být na poštovním razítku uvedeno nejpozději datum 30. 11. 2016. Obálka musí být viditelně označena nápisem „DOTACE – VIII“.

Program IV – údržba a provoz musí být podávána prostřednictvím spolku s celostátní působností. Víceoborové spolky (tělovýchovné jednoty) podávají žádosti prostřednictvím České unie sportu, jednotlivé sportovní kluby pak prostřednictvím Českého svazu házené.

Prosím, vyplňte údaje za svůj spolek do formuláře konečných žadatelů, který je součástí této zprávy a zašlete na dotace@chf.cz. Věnujte pozornost vyplnění všech požadovaných údajů.

 

DŮLEŽITÉ PŘÍLOHY:

Informace o informačním systému pro elektronické řešení dotačních programů

Program IV - přehled konečných příjemců